ขั้นตอนการขอรับคำปรึกษา

1. ลงทะเบียนในแบบฟอร์มฯ ผ่านระบบ Online

2. กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนตามความเป็นจริง

3. เลือกประเด็นที่ต้องการปรึกษา

4. ทำการบันทึกข้อมูล

5. สามารถตรวจสอบการลงทะเบียน ผ่านระบบ Online

6. รอผลและนัดหมายผ่าน Email หรือทางเว็บไซต์ ลงทะเบียน

7. เข้ารับคำปรึกษาจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ภายในวันและเวลาที่กำหนด

    

หน่วยงานที่ให้คำปรึกษาภายในงาน

1. กระทรวงพาณิชย์

2. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

3. กระทรวงอุตสาหกรรม

4. กระทรวงสาธารณสุข

5. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

       

จัดทำโดย

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายสมุนไพรแห่งชาติ

กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

Application By

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ    สำนักยุทธศาสตร์

กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก


© 2018 - My ASP.NET Application